У статті дібрані основні цитати, котрі допоможуть вам охарактеризувати героя твору “Мина Мазайло” Миколи Куліша – Баронова-Козино. Даний матеріал можна використати для цитатної характеристики образу.

1. Вернулась і з нею увійшла суха, потерта якась дама в довоєнному вбранні.
2. — Маю пропозицію: прізвище “Мазайло” не міняти. Навпаки — додати до нього десь загублену другу половину — Квач…
Б а р о н о в а — К о з и н о здригнулась.